Hoe heidense feestdagen te vieren | horen (2023)

Hoe heidense feestdagen te vieren7minuten gelezen

Leestijd: 5 minuten

Heidendom is een van de oudste religies ter wereld en omvat een verscheidenheid aan verschillende tradities en overtuigingen. Er is niet één manier om heidense feestdagen te vieren, aangezien ieders overtuigingen en praktijken uniek zijn. Er zijn echter enkele algemene tips die u kunnen helpen om heidense feestdagen te vieren op een manier die voor u zinvol is.

Een van de belangrijkste dingen om in gedachten te houden bij het vieren van heidense feestdagen is om respect te hebben voor andermans overtuigingen. Niet iedereen viert heidense feestdagen, en niet iedereen zal uw vieringen begrijpen of waarderen. Het is belangrijk om bewust te zijn van je woorden en daden, en respect te hebben voor andermans overtuigingen.

Bij het vieren van heidense feestdagen is het belangrijk om activiteiten te vinden die voor u zinvol zijn. Er zijn veel verschillende manieren om te vieren, en er is geen verkeerde manier om het te doen. Sommige mensen vieren het graag met vrienden en familie, terwijl anderen het liever alleen vieren. Je kunt het vieren door speciaal voedsel te eten, kaarsen aan te steken of speciale rituelen uit te voeren. Het is belangrijk om activiteiten te vinden die betekenisvol voor je zijn en die je helpen contact te maken met de energie van de vakantie.

Het is ook belangrijk om je bewust te zijn van de symboliek en betekenis van de feestdag die je viert. Elke feestdag heeft zijn eigen unieke symboliek en het is belangrijk om te begrijpen wat deze symbolen betekenen om het meeste uit uw feesten te halen.

Ten slotte is het belangrijk om flexibel te zijn en met de stroom mee te gaan bij het vieren van heidense feestdagen. Er is geen goede of foute manier om het te doen, en het kan zijn dat uw vieringen in de loop van de tijd veranderen en evolueren. Sta open voor nieuwe dingen en laat de feestdagen je leiden in de richting die voor jou het beste voelt.

Wat doen heidenen met feestdagen?

Inhoudsopgave

 • 1 Wat doen heidenen met feestdagen?
 • 2 Hoe vieren heidenen Kerstmis?
 • 3 Is het heidens om Kerstmis te vieren?
 • 4 Wat zijn de 12 heidense feestdagen?
 • 5 Hoe noemen heidenen kerstavond?
 • 6 Is de kerstboom een ​​heidens symbool?
 • 7 Is de kerstman een heiden?
HET IS INTERESSANT: vieren ze 4 juli in Hawaï

Wat doen heidenen met feestdagen?

Er is geen antwoord op deze vraag, aangezien heidenen een breed scala aan feestdagen vieren, zowel religieuze als seculiere. Veel heidenen markeren echter de wisseling van de seizoenen, of de zonnewendes en equinoxen, met speciale ceremonies en vieringen. Sommige heidenen observeren ook Samhain, Yule, Beltane en andere feestdagen.

Heidenen kunnen deze feestdagen op verschillende manieren vieren, onder meer door samen te komen met vrienden en familie, rituelen uit te voeren en speciaal voedsel te eten. Sommige heidenen verkleden zich ook in kostuums of versieren hun huizen op feestelijke manieren.

Heidenen zien hun vakantie vaak als een tijd om de natuurlijke wereld te vieren, om contact te maken met de goden en godinnen, en om te genieten van het gezelschap van vrienden en familie.

Hoe vieren heidenen Kerstmis?

Kerstmis is een tijd van het jaar waarin veel mensen over de hele wereld de geboorte van Jezus Christus vieren. Voor heidenen is Kerstmis echter ook een tijd om de winterzonnewende en de terugkeer van de zon te vieren.

Er zijn veel verschillende manieren waarop heidenen Kerstmis vieren. Sommige mensen steken kaarsen aan of zetten een kerstboom op, terwijl anderen een boswandeling maken om de winterzonnewende te vieren. Veel heidenen vieren ook Kerstmis door geschenken uit te wisselen en speciaal voedsel te eten.

Een van de meest populaire manieren om Kerstmis heidens te vieren, is door samen te komen met vrienden en familie om kerstliederen te zingen en verhalen te vertellen rond het vuur. Dit is een tijd om de winterzonnewende en de terugkeer van de zon te vieren, en om te genieten van het gezelschap van dierbaren.

Kerstmis is een speciale tijd van het jaar voor heidenen en er zijn veel verschillende manieren om het te vieren. Of je nu kaarsen aansteekt of een boswandeling maakt, Kerstmis doorbrengen met andere heidenen is een prachtige manier om de winterzonnewende en de terugkeer van de zon te vieren.

Is het heidens om Kerstmis te vieren?

Kerstmis is een feestdag die door christenen over de hele wereld wordt gevierd. Maar is het heidens om Kerstmis te vieren?

HET IS INTERESSANT: Wat vieren hindoes met Kerstmis

Er is geen definitief antwoord, maar sommige mensen geloven dat Kerstmis een heidense feestdag is. Een van de belangrijkste argumenten tegen Kerstmis is dat de feestdag gebaseerd is op heidense gewoonten en tradities. Kerstmis wordt bijvoorbeeld gevierd op 25 december, dezelfde dag waarop veel heidense religies de winterzonnewende vieren.

Een ander argument tegen Kerstmis is dat de feestdag niet in de Bijbel wordt genoemd. Kerstmis wordt echter genoemd in de Bijbel, hoewel het niet specifiek Kerstmis wordt genoemd. De Bijbel noemt een feestdag genaamd "The Feast of Lights" die werd gevierd door de vroege christenen. Kerstmis wordt verondersteld te zijn gebaseerd op deze feestdag.

Ondanks de argumenten tegen Kerstmis geloven veel christenen dat de feestdag een belangrijk onderdeel van hun geloof is. Christenen vieren Kerstmis omdat het een tijd is waarin ze de geboorte van Jezus Christus kunnen vieren.

Wat zijn de 12 heidense feestdagen?

Er zijn het hele jaar door veel heidense feestdagen. Hier zijn twaalf van de meest populaire:

1. Samhain (31 oktober)

2. Joelfeest (21 december)

3. Imbolc (2 februari)

4. Ostara (21 maart)

5. Beltane (1 mei)

6. Litha (21 juni)

7. Lughnasadh (1 augustus)

8. Mabon (21 september)

9. Halloween (31 oktober)

10. Winterzonnewende (21 december)

11. Lichtmis (2 februari)

12. Pasen (21 maart)

Hoe noemen heidenen kerstavond?

Kerstmis is een feestdag die door christenen over de hele wereld wordt gevierd, maar hoe noemen heidenen kerstavond?

Voor Wiccans staat Kerstmis bekend als Yule, de winterzonnewende. Het is een tijd van feest en wordt beschouwd als de belangrijkste feestdag van het jaar. Yule viert de wedergeboorte van de zon en is een tijd van hoop en vernieuwing.

Voor druïden staat Kerstmis bekend als Alban Arthan. Het is een tijd van feesten en feesten en wordt beschouwd als de belangrijkste feestdag van het jaar. Alban Arthan viert de terugkeer van het licht en de groei van nieuw leven.

Voor heidenen die de winterzonnewende vieren, is Kerstmis een tijd van vreugde en feest. Het is een tijd om samen te komen met vrienden en familie en de terugkeer van de zon te vieren.

HET IS INTERESSANT: Wanneer vieren Serviërs Kerstmis

Is de kerstboom een ​​heidens symbool?

Kerstbomen maken al eeuwenlang deel uit van het vakantieseizoen. Maar is de kerstboom een ​​heidens symbool?

Het antwoord op deze vraag is een beetje ingewikkeld. De kerstboom is een symbool dat geworteld is in zowel christelijke als heidense tradities.

De heidense oorsprong van de kerstboom dateert uit de winterzonnewende, een tijd waarin heidenen de wedergeboorte van de zon zouden vieren. Sommige heidenen versierden hun huizen met groenblijvende bomen om het winterseizoen te symboliseren.

Volgens de christelijke traditie was Martinus van Tours, een christelijke bisschop uit de vierde eeuw, de eerste persoon die een kerstboom versierde. Volgens de legende zag Martinus van Tours een groep heidenen een boom versieren met kaarsen en besloot hij hetzelfde te doen in zijn eigen huis.

Dus hoewel de kerstboom een ​​heidense oorsprong heeft, is hij ook door christenen omarmd als een symbool van de feestdag.

Is Sinterklaas een heiden?

Is Sinterklaas een heiden? Dit is een vraag die door de jaren heen door veel mensen is gesteld. Er is geen eenvoudig antwoord op deze vraag, omdat het afhangt van hoe je zowel "heidens" als "Kerstman" definieert.

Heidenen zijn mensen die een polytheïstische of pantheïstische religie volgen, wat betekent dat ze in veel goden geloven of in het bestaan ​​van één god die zich op veel verschillende manieren manifesteert. De kerstman daarentegen is een fictief personage dat traditioneel wordt afgebeeld als een vrolijke oude man met een witte baard die op kerstavond cadeautjes bezorgt aan kinderen.

Dus, is Sinterklaas een heiden? Het hangt ervan af hoe je ernaar kijkt. In sommige opzichten kan de kerstman worden gezien als een heidense godheid, aangezien hij vaak wordt aanbeden door kinderen en wordt geassocieerd met de viering van de winterzonnewende. De kerstman is echter geen echte heidense god en de meeste heidenen geloven niet in hem.

Kerstmis vierenkerstboomKerstmanwinterzonnewende

FAQs

Wat is een heidens feest? ›

Mannen en vrouwen dansen door elkaar heen met linten in hun hand die aan een paal (de meiboom of meipaal) vastzitten. De linten vlechten zich om de meipaal heen, wat symbool staat voor de samenkomst van de mannelijke en vrouwelijke vruchtbaarheid. De Dag van de Arbeid valt – net als Beltane – op 1 mei.

Wat is Pasen heidens? ›

Het Paasfeest staat nog steeds bol van de heidense symboliek, zoals de haas en het ei. Omdat hazen zichzelf zo veelvuldig voortplanten, zijn ze bij uitstek een symbool van vruchtbaarheid. Het paasei symboliseert het ontkiemende leven dat in de lente overal ontspruit.

Waar geloven heidenen in? ›

De protestantse theoloog K.H. Miskotte definieert heidendom als aangeboren of natuurlijke religie, als volksreligie, waarin de mens zich uitleeft. Aan de natuur moeten echter beperkingen of grenzen worden opgelegd, hetgeen gebeurt wanneer de mens zich laat gezeggen door Gods leer.

Wat vieren de christenen als het Pasen en Kerstmis is? ›

De herrijzenis symboliseert hoe een christen na zijn dood zal herrijzen en het koninkrijk Gods binnen zal gaan. Dus pasen gaat meer over alle christenen dan kerstmis,wat word gevierd om de geboorte van Jezus te vieren.

Wat zegt de Bijbel over heidenen? ›

Niettemin komen we in het Nieuwe Testament ook uitgesproken negatieve beschrijvingen tegen over de heidenen. Zij zijn ijdel in hun denken (Ef. 4:17), ze hebben de wet niet en zijn zichzelf tot wet (Rom. 2:14), ze weten van God niet (1 Tess.

Wat is de betekenis van heidens? ›

Het Germaanse woord heiden is afgeleid van 'heide' en betekent oorspronkelijk 'heidebewoner' oftewel 'barbaar'. De heidebewoners en andere bewoners van het platteland hielden lang vast aan hun eigen niet-christelijke godsdiensten. Hierdoor werd het woord heiden langzamerhand synoniem voor 'afgodendienaar'.

Hoe vieren protestanten Pasen? ›

Bijzonder ritueel

In protestantse kerken vieren de mensen nog altijd het 'Avondmaal'. In katholieke kerken heet dit ritueel 'Eucharistie'. Als je een jaar of acht bent, mag je er voor het eerst aan meedoen. Het heet dan je 'eerste communie'.

Wat zijn de rituelen bij Pasen? ›

Tradities en rituelen met Pasen
 • Voetwassing. In sommige kerken en in tal van kloosters vindt op Witte Donderdag (de donderdag voorafgaand aan Goede Vrijdag en Pasen) de plechtigheid van de Voetwassing plaats. ...
 • Askruisje. ...
 • Biechten. ...
 • Palmpasenstok. ...
 • Broodhaantje. ...
 • Paaseieren. ...
 • De paashaas. ...
 • Boterlam.

Hoe vieren de christenen Pasen? ›

Hoe wordt Pasen gevierd? Protestantse en evangelische christenen hebben op paas-ochtend een extra feestelijke bijeenkomst in de kerk. Vaak wordt er vooral veel gezongen, soms ook gedanst. Veel katholieke christenen houden de nacht voor deze zondagochtend een wake: ze bidden, mediteren en zingen dan de hele nacht.

Wat is een heidens karakter? ›

in algemene zin: vooral in vroegere tijden met een pejoratieve, dat wil zeggen ongunstige, betekenis, zoals onbeschaafd (vergelijk met het woord boer als belediging gebezigd).

Wat is de volheid der heidenen? ›

De “volheid der heidenen” is een begrip waarbij automatisch wordt gedacht aan de heidenen die tot geloof moeten komen, voordat Jezus terugkomt.

Welk geloof hebben Oekraïners? ›

Naast aanhangers van de Oekraïens-orthodoxe Kerk (76% ) zijn er vooral in het westen volgelingen van de Oekraïens-katholieke Kerk (8%). Daarnaast zijn er kleine groepen joden (0,5%) en moslims (1,1%).

Welk geloof mag geen kerst vieren? ›

"Het idee dat Jezus de zoon van God is, is in strijd met de islam. Zijn geboorte dus ook", vertelt arabist Leo Kwarten. "Veel moslims vieren daarom geen Kerst." Harde cijfers zijn er niet, maar hij schat dat 30 tot 40 procent van de moslims toch iets doet: in de vorm van feestelijke verlichting of een boom.

Hoe noem je de 4 weken voor Kerstmis? ›

Het woord advent betekent komst. De periode van advent begint vier weken voor Kerst. Christenen kijken dan uit naar de komst van Jezus, omdat ze geloven dat hij terug zal komen. In veel kerken wordt tijdens advent elke zondag een kaars aangestoken.

Waarom vieren we kerst op 25 en 26 december? ›

Waarom vieren we kerst op 25 en 26 december? Het midwinterfeest van de Germanen en het Romeinse Zonnedienst feest vonden beide net als Kerst plaats in de laatste week van december. Het is daarom niet vreemd dat christenen besloten om hun geboortefeest rond dezelfde dag te vieren.

Wat zegt de Bijbel over pastoraat? ›

Pastoraat in de bijbel? Uit de bijbel valt geen pastorale benadering te destilleren. Maar wanneer het beeld van de herder vanuit de bijbelse geschriften naar voren komt, dan biedt dat een theologisch potentiaal om het werk van de pastor te verstaan.

Hoe heet de godsdienstige leider van het christendom? ›

Paus Franciscus is volgens de rooms-katholieke kerk de 266e paus. Hij is de tweede paus die geboren is buiten West-Europa. De paus wordt gekozen door het College van Kardinalen. Dat zijn rooms-katholieke leiders met een eretitel.

Welke persoon uit de Bijbel had te maken met Nineve? ›

God is genadig

Voor de tweede maal wordt Jona naar Nineve gezonden. Nu vlucht hij niet. Hij gaat. Als het dan toch niet anders kan, zal hij die verdorven inwoners van Nineve eens duchtig de les lezen: 'Veertig dagen nog, en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt!'

Hoe heet iemand die zich alles ontzegt voor het geloof? ›

Een asceet (gr. beoefenaar) is iemand die zich alles ontzegt voor het geloof. Alle wereldse genoegens worden geweigerd; asceten vasten en bidden om dichter tot God te komen. Ascetische heiligen hadden wel menselijke emoties, maar die overwonnen ze met hun geesteskracht.

Wat is God loven? ›

Loven is de hoogste vorm van bidden. De Here God staat van het begin tot het eind in het middelpunt van de lofprijzing. Door de lofprijzing kan de bidder boven eigen ervaring worden uitgetild, doordat deze gericht wordt op wie God is en op Gods daden.

Wat betekent een heidens karwei? ›

naamw. Uitspraak: [ˈhɛidəns] 1) heel groot Voorbeeld: `een heidens karwei`Synoniemen: gigantisch, enorm 2) als iets verband heeft met mensen zonder of met een ander geloof Voorbeeld: `heidense rituel...

Wat mag je niet eten als je katholiek bent? ›

Voor de katholieken betekent vasten doorgaans: sober eten, geen vlees op vrijdag en Aswoensdag, geen tussendoortjes, geen alcohol, geen snoep en minder eten dan wat je normaal gebruikt (zie paragraaf 16.1).

Hoe vier je Goede Vrijdag? ›

Goede Vrijdag is, net zoals Aswoensdag, een verplichte vastendag voor katholieken. Dit houdt in dat alle gedoopten tussen 18 en 60 jaar gehouden zijn op die dagen slechts één volledige maaltijd te nemen en geen vlees te nuttigen.

Welke dag stierf Jezus aan het kruis? ›

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus de mens verlost. Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder.

Wat betekent de kleur geel met Pasen? ›

Tijdens de lente wordt het steeds langer licht (=geel), breekt de zon (=geel) vaker door en zijn er geboorten van dieren, zoals eendjes (=geel) en komen de voorjaarsbloemen als narcissen (=geel) in de bloei. Zowel lente als Pasen staan voor vruchtbaarheid en een nieuw begin en daarom is geel de kleur van Pasen.

Welke godsdienst viert Pasen? ›

In de praktijk valt Pasen daarom altijd tussen 22 maart en 25 april. Vandaag vieren dus onder meer katholieke, anglicaanse en protestantse christenen Pasen. De orthodoxe christenen vieren hun paasfeest pas op zondag 24 april, een week later omdat zij de Juliaanse kalender gebruiken.

Wat vieren we op tweede paasdag? ›

Met Pasen vieren we dat Jezus Christus 2000 jaar geleden is opgestaan uit de dood, na zijn kruisiging een aantal dagen eerder (op Goede Vrijdag). In de loop der jaren zijn er veel elementen aan Pasen toegevoegd, zoals het zoeken van eieren en een enorme haas die ze verstopt.

Hoe de aarde Pasen viert? ›

Het viert de opstanding van Jezus Christus, die volgens de Bijbel na zijn kruisiging op de derde dag opstond uit de dood. Dit gebeurde op de eerste Paasdag, en sindsdien is Pasen een belangrijke feestdag voor christenen, maar ook veel niet-gelovigen vieren het feest mee.

Wat doen de christenen op Pasen? ›

In het christendom. In de christelijke traditie is Pasen, of ook wel het paasfeest, het belangrijkste liturgische feest. Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, herdenken christenen het lijden en de kruisdood van Jezus en met Pasen vieren zij zijn opstanding, ook wel verrijzenis genoemd, uit de dood.

Wat eten christenen met Pasen? ›

Wat wordt er wereldwijd met Pasen veel meer gegeten? Behalve eieren, is lamsvlees zeer belangrijk. Het staat symbool voor Jezus Christus (het lam Gods) en symboliseert zowel opoffering als het begin van de lente. De symboliek van hazen en konijnen houdt verband met vruchtbaarheid, net als brood en cake!

Hoe noem je het recht om zelf te bepalen wat en hoe je gelooft? ›

Godsdienstvrijheid (ook wel vrijheid van godsdienst, vrijheid van religie of religievrijheid genoemd) is een van de klassieke grondrechten. Het houdt in dat men de vrijheid heeft zelf te kiezen om tot een godsdienst toe te treden en deze te belijden en beoefenen.

Hoe is het evangelie in Nederland gekomen? ›

In 690 komt de Engelse Willibrord aan in de Lage Landen. Deze monnik en missionaris uit Northumbrië is met twaalf gezellen de Noordzee overgestoken om het christendom te verspreiden in het land van de Friezen.

Wat is de betekenis van kerstenen? ›

Kerstening is het historische bekeren, vaak massaal, van niet-christelijke (veelal heidense) volkeren tot het christendom. Synoniem aan kerstening zijn de termen christianisatie en het modernere evangelisatie.

Wat is de snelst groeiende religie? ›

De pinksterbeweging, of pentecostalisme, is de snelst groeiende religie ter wereld. Het begon rond 1900 met een kleine kerk in Los Angeles.

Welke godsdienst heeft geen God? ›

Het woord 'atheïsme' is samengesteld uit het Griekse α (a) dat 'niet' betekent en θεος (theos) dat 'god' betekent. Atheïsten ontkennen niet alleen het bestaan van een persoonlijke God, maar ook het bestaan van meerdere goden of een of andere goddelijke werkelijkheid.

Hoe heette Oekraïne vroeger? ›

Oekraïne
Україна Oekrajina
Web | Code | Tel..ua | UKR | 380
Voorgaande staten
Sovjet-Unie Oekraïense Socialistische Sovjetrepubliek 1991 (val Sovjet-Unie)
Detailkaart
21 more rows

Wat vieren Jehova's wel? ›

Het Avondmaal is de enige religieuze feestdag die Jehova's getuigen collectief vieren. Zij noemen dit ook wel "de Gedachtenisviering" en willen deze, net als de quartodecimanen uit de Oudheid, houden op de avond van de 14e nisan volgens de eerste-eeuwse Joodse maankalender.

Hoe vieren protestanten kerst? ›

Op kerstavond en eerste kerstdag vindt er in veel kerken een kerstnachtdienst plaats. Het is vaak een van de drukste kerkdiensten van het jaar in vele kerken, zowel in de protestantse als in de katholieke. Om mensen op te roepen om naar kerkdiensten te gaan, luiden de kerkklokken.

Wat doen moslims met kerst? ›

De geboortedag van een profeet vieren, dat kan best, vindt hij. ,,De orthodoxe stroming keurt het vieren van kerst af, maar de meerderheid van de moslims ziet kerst als een feest van licht.'' Vooral jongere moslims halen daarbij een boom in huis.

Wat is het verschil tussen kerst en Kerstmis? ›

Kerst is een informele benaming van Kerstmis. Je schrijft kerst dus met een kleine letter. Kerstmis daarentegen is de officiële naam van het feest en schrijf je wel met een hoofdletter. Tegenwoordig komen we ook steeds vaker Kerst (met hoofdletter dus) tegen.

Wat eten de christenen met kerst? ›

Traditioneel nuttigen we met kerst een kerststol, eten we kerstbrood en kerstkransjes. Door toename van de levensstandaard in ons land is de ouderwetse dikkevretsaovond weer een jaarlijks terugkerende eettraditie.

Welke 3 tradities horen bij advent? ›

Er zijn verschillende tradities die bij de advent horen. Dit zijn adventskaarsen, de adventskrans en de adventskalender. In sommige streken is de adventskalender populair.

Wat is de geboortedag van Jezus? ›

De Bijbelse Jezus is 2 jaar jonger dan de historische Jezus. Hij is niet op 25 december in het jaar 0 geboren, maar op 17 juni in 2 voor Christus.

Wat betekent Kerst voor christenen? ›

25 & 26 december. Op 25 december vieren christenen de geboorte van Jezus. De naam Kerstmis komt van Christ-mis: de mis (viering) van Jezus Christus. Jezus kwam ruim 2000 jaar geleden ter wereld in een armoedige stal in het plaatsje Betlehem.

Waarom Kerst op 6 januari? ›

Alle christelijke kerken vierden tot en met de vierde eeuw de geboorte van Jezus op 6 januari. Deze datum veranderde toen de Rooms-Katholieke kerk de viering van de geboorte van Christus naar 25 december verplaatste. Op deze manier wilden ze het heidense feest van de geboorte van de Zon opheffen.

Wat is een religieus feest? ›

De religieuze feestdagen die jij nog niet kent

Dit zijn de dagen dat je vrij hebt van je werk of dat je juist meer uitbetaald krijgt. Denk aan Kerst, Pasen of Hemelvaart. Dit zijn allemaal Christelijke feestdagen, dit komt omdat de religie van het Christendom de grootste is in Nederland en de meeste aanhangers heeft.

Wat is het belangrijkste feest van de christenen? ›

Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Dan wordt gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood. Ook is het het feest van de lente en nieuw leven.

Welke geloof mag geen kerst vieren? ›

"Zowel christenen als moslims erkennen Jezus. Maar wij erkennen Jezus niet als de zoon van God, maar als een mens: als één van de profeten van God. Jezus speelt dus wel een hele belangrijke rol in onze religie, maar om die reden kunnen wij niet zijn geboorte vieren."

Welke feesten vieren de moslims? ›

Wat zijn de belangrijkste Islamitische feestdagen?
 • Offerfeest (Ied-al-Adha)
 • Islamitisch Nieuwjaar (Al Hijra)
 • De tiende dag (Asjoera)
 • Geboortedag profeet Mohammed (Milad an-nabil)
 • Hemelreis profeet Mohammed (Lailat al-Mi'raj)
 • Nacht van de lotbezegeling (Lailat al-Bara'at)
 • Vastenmaand (Ramadan)
 • Suikerfeest (Ied-al-Fitr)

Welke feestdagen vieren katholieken? ›

Rooms-katholiek
 • Onbevlekte Ontvangenis (8 december)
 • Feest van de Moeder Gods - Octaafdag van Kerstmis (1 januari)
 • Maria-Lichtmis (2 februari)
 • Heilige Jozef (19 maart)
 • Aankondiging van de Heer/Maria Boodschap (25 maart)
 • Aswoensdag (46 dagen voor pasen)

Wat vieren de christenen met Pinksteren? ›

In de christelijke kerk herdenken mensen met Pinksteren dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. De apostelen waren de vrienden en leerlingen van Jezus. Na diens Hemelvaart waren ze alleen achtergebleven en wisten ze niet wat ze moesten doen.

Wat mag je niet doen op Goede Vrijdag? ›

De kruisdood van Jezus van Nazareth wordt op deze dag herdacht. Op deze dag eten sommige Katholieken geen vlees. Dat heeft te maken met de vastentijd. Tijdens deze periode mogen Katholieken slechts één volle maaltijd per dag nuttigen en op Aswoensdag en Goede Vrijdag geen vlees eten.

Wat zijn de 5 christelijke feestdagen? ›

De belangrijkste feestdagen in het christendom zijn: Kerstmis, Goede vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren.

Wat doen christenen op zondag? ›

Op de christelijke zondag gaat het om de mis. Voor een christen kan het eigenlijk geen echte zondag zijn, als er geen ontmoeting met de Heer is in de eucharistie. De ontmoeting met de Heer op zondag geeft ons de kracht het heden met vertrouwen te beleven en met moed en hoop verder te gaan.

Welk geloof heeft geen kerstboom? ›

De Christelijke kerken, en vooral de Rooms-katholieke Kerk, hebben de kerstboom lange tijd geweerd. De kerstboom heeft met de inhoud van het christelijke kerstfeest namelijk helemaal niets te maken.

Welk geloof hoort bij Kerst? ›

Op 25 december vieren christenen de geboorte van Jezus. De naam Kerstmis komt van Christ-mis: de mis (viering) van Jezus Christus. Jezus kwam ruim 2000 jaar geleden ter wereld in een armoedige stal in het plaatsje Betlehem.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated: 01/03/2024

Views: 6503

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.