Fijne feestdagen vanuit de heidense oorsprong van Kerstmis (2023)

Fijne feestdagen vanuit de heidense oorsprong van Kerstmis (1)
Meer informatie

kerstcadeau's

Nu is het zoverKerstmis en de centrale feestdagen rond dekerstavond. Die periode die de reclame voor het zeggen heeft, vordert elk jaar en die marketing en consumptie rekken zich ook nog eens met allerlei trucs uit. Hoewel het waar is dat de christelijke traditie deze dagen de geboorte van Jezus, de zoon van God, herdenkt, duren advent en Kerstmis tussen 21 en 28 dagen vóór 25 december en tot de zondag na Driekoningen (6 januari).

Met deze ruime periode in de kalender, meer dan een maand, is het scala aan mogelijkheden en activiteiten gekoppeld aan defeestenHet is ook vermenigvuldigd, vooral in de afgelopen jaren, hoewel de gezinshereniging centraal blijft staanfeesten. Reizen, bedrijfslunches en -diners en geschenken hebben echter andere levenstradities verdrongen en de globalisering heeft ervoor gezorgd dat elk innovatief voorstel voor deze data ons niet vreemd is.

Wij hebben betrekking op deKerstmisalle voorbereidingen die te maken hebben met het opzetten van de boom, het opzetten van de kerststal, het versieren van het huis, verlichting in de straten, kerstproducten in grote winkels, de onbetaalbare prijzen van veel voedsel op deze data, kerstinkopen, schoolfeesten, natuurlijk de loterijkerstliederen, de Driekoningenoptocht, bedrijfslunches en -diners, bijbetaling, familie- en vriendenbijeenkomsten, de kerstmand,de 12 druivenEn natuurlijk allemaal gekruid met goede wensen links en rechts die de laatste tijd ook steeds minder per brief en meer per WhatsApp worden gegeven door memes... en samen met honderden trends en modes die elk jaar opduiken.

Meer informatie

Kerst recepten

Omdat Kerstmis een van de beroemdste vieringen ter wereld is en ook een van de meest gevierde, ook al is het niet gekoppeld aan religieuze traditie. De historische oorsprong van deze data is echter recenter dan men zou denken en daarin staat alles centraal, van heidense rituelen tot het Romeinse rijk zelf.

We moeten uitgaan van het feit dat hoewel de geboorte van Jezus op 25 december wordt gevierd, de exacte datum van deze gebeurtenis niet bekend is. Het is bekend dat het tijdens het bewind van Herodes was, maar de theorieën over het specifieke moment lopen net zo uiteen als de experts en hun uitleg. Er zijn mensen die dit feit in april of mei plaatsen, anderen in september en weer anderen midden augustus, afhankelijk van of ze worden geanalyseerd vanuit de bijbelteksten naar de hemel en de situatie van de sterren op dat moment of de landactiviteiten met de schapen die de teksten ook noemen.heilig.

De oorsprong van Kerstmis, hoewel moeilijk voor te stellen en te geloven, is niet christelijk, maar heidens. De eerste keer dat we kunnen zeggen dat Kerstmis op 25 december werd gevierd, zoals we dat nu kennen, was vier eeuwen na de geboorte van Jezus, want vóór Kerstmis vierden ze de figuur van Saturnus die de Romeinen hadden geïmplanteerd. In het midden van de vierde eeuw stelde paus Julius I de datum van 25 december vast.

Meer informatie

De oudste en liefste kerststallen en optochten

In haar eerste levensjaren vierde de katholieke kerk ook de dood van belangrijke mensen en niet hun geboorte. Maar opdat de trouwe christenen zich zouden afkeren van de heidense feesten van deWinterzonnewende, koos de kerk 25 december om de geboorte van Jezus te herdenken, en dus nam Kerstmis de plaats in die die Saturnalia-feesten vulden in de winter van Rome. Het was tijdens het bewind van Constantijn de Grote dat de kerk voorstelde om de geboorte van de Heiland op 25 december te vieren, omdat het samenviel met de Romeinse viering van Sol Invictus (verander de zon, in het Engels "zon", door de Zoon, in Engels "zijn" van God).

Later, in het jaar 345 na Christus, toen 25 december Kerstmis was in het Westen, maar in het Oosten was dat feest 6 januari, de invloed van de heilige Johannes Chrysostomus, vader van de Kerk van het Oosten en patriarch van Alexandrië, en de heilige Gregorio Nacianzeno, erin geslaagd om Kerstmis universeel te maken.

Vanaf dat moment werd het verhaal opgebouwd van tradities, mythen en legendes die tot op de dag van vandaag voortduren, hoewel ze in toenemende mate beïnvloed en vermengd zijn met de Amerikaanse.cadeau bezorgende kinderen, de kerststal en de kerstboom.

Meer informatie

De magie van de kerstsfeer

Sinterklaas heeft bijvoorbeeld echt bestaan ​​en was in de vierde eeuw bisschop van Mira, het huidige Turkije. Hij wordt geassocieerd met tal van legendes: een van hen vertelt dat op een nacht, toen hij drie zakken goud probeerde te vervoeren naar de drie dochters van een geruïneerde koopman, een van de zakken in de sokken viel die aan de open haard hingen om te drogen. en dat is waarom ze sindsdien hun sokken hangen te wachten op geschenken. Zijn feest wordt gevierd op 6 december en hij is de patroonheilige van Rusland en erg populair daar, evenals in Griekenland, Noord-Europa, Duitsland en Engeland, waar hij is gelijkgesteld met zijnKerstmanen Santa Claus, Angelsaksische denominatie van San Nicolás, en met functies van beschermer en patroonheilige van kinderen. Dat ding over de witte baard en de kleur rood kwam pas veel later, dankzij de reclame van het meest gevestigde frisdrankmerk ter wereld.

In het Oosten werd op 6 januari alleen Driekoningen gevierd, dat wil zeggen de manifestaties van Christus (geboorte, aanbidding van dewijze mannenen doop, maar in het Westen was er alleen het geboortefeest op 25 december. Door de jaren heen omarmde het Westen Driekoningen en de Oosterse Kerst. Volgens de populaire overlevering brachten drie wijze mannen, koningen van het Oosten, misschien van Arabië, geschenken naar Jezus, pasgeboren in Bethlehem. Om deze reden is het in Spanje de gewoonte om kinderen speelgoed te geven ter nagedachtenis aan het goud, de wierook en de mirre die de magiërs aan Jezus offerden, hoewel de datum van Driekoningen op 6 januari, net als met Kerstmis, zeer waarschijnlijk te wijten is aan berekeningen die verband houden met de winterzonnewende en de fasen van de maan.

In werkelijkheid zijn er in de christelijke traditie drie data waarop geschenken aan kinderen worden gegeven: in mediterrane landen, zoals Spanje en Italië, gebeurt dit respectievelijk op 6 januari met de Drie Koningen en met de heks Befana, en, in theorie krijgen alleen kinderen die zich goed hebben gedragen geschenken. In Spanje worden schoenen schoongemaakt en naast een fauteuil of naast de open haard gelegd, zodat de koningen hun geschenken daar achterlaten; in België, Nederland en Frankrijk vieren ze het op 6 december, de dag van Sinterklaas. In de rest van de westerse landen is het de kerstman of de kerstman die ze uitdeelt, maar dan op 24 december inkerstavond, hoewel ook met bijzonderheden, zoals de Olentzero, een mythologische houtskoolbrander van Navarra-origine die geschenken uitdeelt aan kinderen in Baskenland, of Tío del Nadal of Tronca del Nadal in Catalonië en Aragon, een grote boomstam waar je tegenaan moet slaan laat de geschenken los.

Meer informatie

"Schat, je hebt een videogesprek van de kerstman"

De kerststal of kribbe is een andere kersttraditie: het vertegenwoordigt de voorstelling van de geboorte van Jezus in Bethlehem door middel van figuren en verschijnt voor het eerst in de 4e eeuw in de catacombe van San Sebastian in Rome. De populaire traditie van de kerststal is echter veel recenter. Het was San Francisco de Asís die de eerste vertegenwoordiging maakte. Tijdens de Middeleeuwen en de Renaissance was het gebruikelijk om kersttaferelen op te voeren in kerken. Van beide tradities begint die van de huidige kerststallen en zelfs de levende. De kerststaltraditie bereikte zijn hoogtepunt in het koninkrijk Napels in de 18e eeuw en van daaruit ging het over naar Spanje, vanwaar het naar Amerika werd geëxporteerd.

Ten slotte gaat de traditie van de kerstboom terug tot de eerste eeuw na Christus, toen de heilige Bonifatius met een kleine groep mensen naar Nedersaksen reisde. Ik wist dat daar een gemeenschap van heidenen midden in de winter een mensenoffer bracht (meestal was het slachtoffer een kind) aan Thor, de god van de donder, aan de voet van een eik die ze als heilig beschouwden en bekend stond als als "The Thunder Oak". Sint-Bonifatius wilde het vernietigen om het slachtoffer te redden en daarom kwamen ze op kerstavond in het dorp aan, net op tijd om het offer te onderbreken.

De evangelieprediker van Duitsland en Engeland hakte die eik om en verving hem door een dennenboom, het symbool van Gods eeuwige liefde. Deze boom was versierd met appels, die voor christenen verleidingen vertegenwoordigen volgens de bijbelse tekst van Adam en Eva, en kaarsen, die het licht van de wereld en goddelijke genade symboliseerden. Omdat het een meerjarige soort is, is de boom ook het symbool van het eeuwige leven. Bovendien vertegenwoordigt de driehoekige vorm de heilige drie-eenheid.

In de Middeleeuwen verspreidde dit gebruik zich en kwam vervolgens naar Amerika. De eerste versierde kerstboom zoals we die nu kennen, werd in 1605 in Duitsland gezien en werd gebruikt om de feestdagen in een tijd van extreme kou in scène te zetten. Vanaf dat moment begon deze traditie zich te vermenigvuldigen: ze kwam bijvoorbeeld in 1870 in Spanje aan en evolueerde met de plaatsing van verschillende ornamenten met spirituele betekenis: ballen, bollen, linten, lichten, engeltjes...

Momenteel bieden mode, technologie en globalisering kerst à la carte aan waarin, hoewel de christelijke traditie van de geboorte van Jezus en de eenheid van het gezin de boventoon voert, de aanvankelijke heidendom van deze tijd opnieuw de ruimte heeft gekregen om een ​​gat te worden in de gewoonten en sociale situatie van elk land met muziek, eten en specifieke vrijetijdsactiviteiten die zelfs binnen elk continent verschillen. Wat in onze cultuur niet verandert, is tegenwoordig vrolijk kerstfeest wensen!

Meld u gratis aan om verder te lezen

Als u een account heeft in EL PAÍS, kunt u deze gebruiken om uzelf te identificeren

LOG INAANMELDEN

Of abonneer je om onbeperkt te lezen

FAQs

Wat is de oorsprong van het kerstfeest? ›

Het kerstfeest is ontstaan in de vierde eeuw na Christus, en wel tegelijk in Rome en Jerusalem. Daarom werd het feest op twee verschillende data gevierd: te Rome op 25 december, in Jerusalem op 6 januari. Vanuit beide steden verspreidde het feest zich naar de rest van het rijk.

Wat is een heidens feest? ›

Mannen en vrouwen dansen door elkaar heen met linten in hun hand die aan een paal (de meiboom of meipaal) vastzitten. De linten vlechten zich om de meipaal heen, wat symbool staat voor de samenkomst van de mannelijke en vrouwelijke vruchtbaarheid. De Dag van de Arbeid valt – net als Beltane – op 1 mei.

Wat is een heidense oorsprong? ›

Het Germaanse woord heiden is afgeleid van 'heide' en betekent oorspronkelijk 'heidebewoner' oftewel 'barbaar'. De heidebewoners en andere bewoners van het platteland hielden lang vast aan hun eigen niet-christelijke godsdiensten. Hierdoor werd het woord heiden langzamerhand synoniem voor 'afgodendienaar'.

Welk christelijk feest kwam in de plaats van het heidense feest? ›

Want wat het kerstfeest vandaag de dag ook is geworden, het begon als een kopie van traditionele heidense feestdagen. Dus als je van Kerst houdt, heb je dat aan Saturnalia en Sol Invictus te danken.

Wie heeft de kerst bedacht? ›

In de Scandinavische talen heet Kerstmis tot op de dag van vandaag jul. In de Romeinse kalender viel de winterzonnewende op 25 december. De viering van Kerstmis op 25 december ontstond in de vierde eeuw in Rome. Het is onbekend wie dit precies voor het eerst heeft ingesteld en waarom.

Waar geloven heidenen in? ›

De protestantse theoloog K.H. Miskotte definieert heidendom als aangeboren of natuurlijke religie, als volksreligie, waarin de mens zich uitleeft. Aan de natuur moeten echter beperkingen of grenzen worden opgelegd, hetgeen gebeurt wanneer de mens zich laat gezeggen door Gods leer.

Wat zegt de Bijbel over heidenen? ›

Niettemin komen we in het Nieuwe Testament ook uitgesproken negatieve beschrijvingen tegen over de heidenen. Zij zijn ijdel in hun denken (Ef. 4:17), ze hebben de wet niet en zijn zichzelf tot wet (Rom. 2:14), ze weten van God niet (1 Tess.

Wat betekent heiden in de Bijbel? ›

Een heiden is iemand die de God van de Joden en de Christenen niet aanbidt, ongeacht of hij al dan niet andere godheden vereert. Een heidin is een heidense vrouw. De Heer Jezus heeft meermaals van de heidenen gesproken, bijvoorbeeld.

Welke geloof mag geen kerst vieren? ›

"Zowel christenen als moslims erkennen Jezus. Maar wij erkennen Jezus niet als de zoon van God, maar als een mens: als één van de profeten van God. Jezus speelt dus wel een hele belangrijke rol in onze religie, maar om die reden kunnen wij niet zijn geboorte vieren."

Wat staat er in de Bijbel over kerstboom? ›

In de christelijke traditie zet men een kerstboom op met kerst, omdat de driehoekige vorm doet denken aan de heilige drie eenheid van de vader, de zoon en de heilige geest. In landen als Polen en Oekraïne werd de kerstboom ook wel op de kop gehangen, zodat het leek op het kruis van Jezus.

Wat is een heidens karakter? ›

in algemene zin: vooral in vroegere tijden met een pejoratieve, dat wil zeggen ongunstige, betekenis, zoals onbeschaafd (vergelijk met het woord boer als belediging gebezigd).

Wat is Pasen heidens? ›

Het Paasfeest staat nog steeds bol van de heidense symboliek, zoals de haas en het ei. Omdat hazen zichzelf zo veelvuldig voortplanten, zijn ze bij uitstek een symbool van vruchtbaarheid. Het paasei symboliseert het ontkiemende leven dat in de lente overal ontspruit.

Waar komt de naam kerst vandaan? ›

Kerstmis betekent letterlijk de mis van Christus (afgeleid van het Oud-Engelse woord Christes maesse). Het woord mis vindt zijn oorsprong vermoedelijk in de woorden Ite, ecclesia missa est dat 'heengaan' betekent. De eerste keer dat het woord 'kersmisse' geschreven werd teruggevonden was in het jaar 1274.

Wat is de bedoeling van kerst? ›

Kerstmis is de viering van de geboorte van Jezus Christus, de verlosser der mensheid. Deze geboorte markeert de menswording van God. Kerstmis is dus het feest van de incarnatie van God de Zoon. Als cultureel verschijnsel is Kerst de gekerstende versie van het Winterzonnewendefeest.

Wat betekent Kerst voor christenen? ›

25 & 26 december. Op 25 december vieren christenen de geboorte van Jezus. De naam Kerstmis komt van Christ-mis: de mis (viering) van Jezus Christus. Jezus kwam ruim 2000 jaar geleden ter wereld in een armoedige stal in het plaatsje Betlehem.

Wat is de echte geboortedatum van Jezus? ›

De Bijbelse Jezus is 2 jaar jonger dan de historische Jezus. Hij is niet op 25 december in het jaar 0 geboren, maar op 17 juni in 2 voor Christus.

Wat is de echte naam van de kerstman? ›

Father Christmas

What is this? Toen de Europeanen kolonies stichtten, begonnen al deze tradities te mixen. Dat verklaart ook waarom de Amerikaanse kerstman zoveel verschillende namen heeft, Santa Claus (Sinterklaas) Saint Nick (Sint Nicolaas), Father Christmas en Kris Kringe (wat weer uit Duitsland komt).

Wat is de volheid der heidenen? ›

De “volheid der heidenen” is een begrip waarbij automatisch wordt gedacht aan de heidenen die tot geloof moeten komen, voordat Jezus terugkomt.

Welk geloof hebben Oekraïners? ›

Naast aanhangers van de Oekraïens-orthodoxe Kerk (76% ) zijn er vooral in het westen volgelingen van de Oekraïens-katholieke Kerk (8%). Daarnaast zijn er kleine groepen joden (0,5%) en moslims (1,1%).

Wat christenen hun heilige land noemen? ›

In het Oude Testament wordt het gebied veelal Kanaän, het beloofde land of het land Israël (Èrètz Yisrael) genoemd. Het gebied wordt beschouwd als een goddelijk geschenk aan de aartsvadersAbraham, Isaak en Jakob.

Wat zegt de Bijbel over pastoraat? ›

Pastoraat in de bijbel? Uit de bijbel valt geen pastorale benadering te destilleren. Maar wanneer het beeld van de herder vanuit de bijbelse geschriften naar voren komt, dan biedt dat een theologisch potentiaal om het werk van de pastor te verstaan.

Wat staat er in de Bijbel over vloeken? ›

Maar Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden (Gal. 3:10-13). Een aan het hout gehangene is immers door God vervloekt, zo citeert Paulus Deuteronomium 21:23, dit toepassend op het kruis. Dit raakt het hart van het evangelie.

Welke persoon uit de Bijbel had te maken met Nineve? ›

God is genadig

Voor de tweede maal wordt Jona naar Nineve gezonden. Nu vlucht hij niet. Hij gaat. Als het dan toch niet anders kan, zal hij die verdorven inwoners van Nineve eens duchtig de les lezen: 'Veertig dagen nog, en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt!'

Hoe noemt God zichzelf in de Bijbel? ›

God heeft geen eigen naam, maar wordt genoemd met de naam van de stamvader: 'de God van Abraham', 'de God van Isaak', 'de God van Jakob'.

Waar ligt de oorsprong van de naam Christen? ›

Het Nederlandse woord christen komt van christianus, de Latijnse vorm van het Griekse woord χριστιανος (christianos). Het betekent: iemand die behoort tot de χριστος (christos = 'gezalfde'). De aanduiding 'christen' kan niet gegeven zijn door joden omdat zij Jezus niet als de Christus (Messias) beschouwden.

Welke heidense koning wordt in de Bijbel ook een herder genoemd? ›

De Perzische koning Cyrus wordt door de Here 'mijn herder' genoemd als de man die verlof geeft tot de terugkeer uit Babel en de herbouw van Jeruzalem en die daarin Gods heilswil volvoert. In 2 Samuël 7:7 wordt over de stamhoofden of richters gesproken die Israël weiden.

Doen Jehova aan kerst? ›

De Bijbel verbiedt het vieren van een verjaardag niet expliciet, maar Jehovah's Getuigen denken dat er aanwijzingen instaan die daar wel op wijzen. Ook gelooft de gemeenschap er in dat Kerstmis niet door God wordt goedgekeurd omdat het een heidens feest is.

Welke godsdienst hoort bij Kerstmis? ›

Christenen herdenken dat Jezus, de zoon van God, op de wereld kwam. Protestanten en rooms-katholieken vieren Kerstmis op 25 december. Deze datum is gekozen door de Romeinse keizer Constantijn, omdat dit samenviel met het Romeinse zonnefeest. Orthodoxe christenen vieren de geboorte van Jezus op 7 januari.

Is iedereen vrij met Kerst? ›

Er is geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een feestdag. In uw cao of arbeidsovereenkomst staat of u vrij bent op feestdagen.

Welk geloof mag geen kerstboom? ›

De Christelijke kerken, en vooral de Rooms-katholieke Kerk, hebben de kerstboom lange tijd geweerd. De kerstboom heeft met de inhoud van het christelijke kerstfeest namelijk helemaal niets te maken.

Wat is het verhaal achter de kerstboom? ›

Het ontstaan van de kerstboom gaat helemaal terug tot de Germaanse tijd. De Germanen hadden namelijk als traditie om op midwinternacht, de kortste dag van het jaar, een Dennenboom in het midden van het dorp neer te zetten. Vervolgens versierden zij deze boom met verschillende attributen zoals appels.

Welk land is begonnen met kerstboom? ›

Uit bronnen blijkt dat kerstbomen al in de late middeleeuwen, vanaf de vijftiende eeuw, in gebruik waren tijdens christelijke winterfeesten. Dit gebeurde in Oost-Europa, de Duitse gebieden en Scandinavië. Vooral in de Duitse landen was het gebruik van kerstbomen behoorlijk wijdverspreid.

Hoe noem je het recht om zelf te bepalen wat en hoe je gelooft? ›

Godsdienstvrijheid (ook wel vrijheid van godsdienst, vrijheid van religie of religievrijheid genoemd) is een van de klassieke grondrechten. Het houdt in dat men de vrijheid heeft zelf te kiezen om tot een godsdienst toe te treden en deze te belijden en beoefenen.

Hoe noem je ongelovige mensen? ›

Een niet-gelovige is 'iemand die niet gelooft in een bepaalde god'. De betekenis van ongelovige is afhankelijk van het (religieuze) standpunt van de spreker. Vanuit het perspectief van een christen bijvoorbeeld is een ongelovige doorgaans iemand die niet-christen is.

Wat betekent een heidens karwei? ›

naamw. Uitspraak: [ˈhɛidəns] 1) heel groot Voorbeeld: `een heidens karwei`Synoniemen: gigantisch, enorm 2) als iets verband heeft met mensen zonder of met een ander geloof Voorbeeld: `heidense rituel...

Hoe heette Pasen vroeger? ›

Pesach. De oorsprong van het christelijke paasfeest ligt in de joodse traditie. Het joodse Pesach (in de christelijke liturgie Pascha) is nauw verbonden met de uittocht uit Egypte, de Exodus.

Wat is de oorsprong van Pasen? ›

Ons woord Pasen komt, via het Aramese Pascha, van het Hebreeuwse Pesach, wat 'voorbijgaan' zou betekenen, hoewel soms ook 'mededogen' wordt genoemd als oorspronkelijke betekenis. Pascha en Pesach duiden het Joodse paasfeest aan, een lentefeest waarmee de Joden de bevrijding uit de slavernij in Egypte vieren.

Wat is de oorsprong van de paashaas? ›

Een van de verhalen over de paashaas, vindt zijn oorsprong in de Middeleeuwen in Duitsland. De mensen geloofden destijds namelijk dat de haas een aardse verschijningsvorm was van de godin Eastra. Zij is de godin van de lente en van de vruchtbaarheid. Na verloop van tijd werd de haas gelinkt met Pasen en eieren.

Waarom vieren we kerst op 25 en 26 december? ›

Waarom vieren we kerst op 25 en 26 december? Het midwinterfeest van de Germanen en het Romeinse Zonnedienst feest vonden beide net als Kerst plaats in de laatste week van december. Het is daarom niet vreemd dat christenen besloten om hun geboortefeest rond dezelfde dag te vieren.

Waarom hebben we een kerstboom met kerst? ›

De kerstboom vindt zijn oorsprong waarschijnlijk bij de Germanen. Groene bomen en takken staan bij oude Germaanse stammen symbool voor vruchtbaarheid en goddelijkheid. Vooral de dennenboom valt op, omdat hij het hele jaar door groen blijft. De groene boom kondigt daarnaast ook de nieuwe lente aan.

Hoe heet de kerst vrouw? ›

Mrs. Claus doet voor het eerst haar intrede in het kerstverhaal A Christmas Legend, geschreven door de Amerikaanse schrijver James Reese. Vanaf toen nam haar populariteit een vlucht en speelde ze meerdere keren de hoofdrol in haar eigen kerstverhaal.

Waar komt volgens de Denen de Kerstman vandaan? ›

Woonplaats. De woonplaats van de Kerstman wordt in veel Amerikaanse vertellingen op de Noordpool gesitueerd. In Europa wordt ook de plaats Rovaniemi in Finland aangegeven als woonplaats. Volgens Denen woont Julemanden (de Kerstman) nabij Uummannaq op Groenland, dat deel uitmaakt van het Deense koninkrijk.

Waar komt de Kerstman vandaan? ›

Volgens de overlevering komt de Kerstman uit het hoge noorden, uit Finlandof Groenland of woont hij op de Noordpool. De oorsprong van de Kerstman ligt opmerkelijk genoeg een stuk zuidelijker dan verwacht. De Kerstman is namelijk geïnspireerd op onze eigen Sint-Nicolaas, oftewel Sinterklaas.

Hoe vieren ze in China kerst? ›

Hoewel Kerstmis geen officiële feestdag is in China, vieren Chinezen Kerstmis toch met even enthousiasme als de rest van de wereld. Vooral in grotere steden zoals Hongkong, Macau, Shanghai en Beijing; Kerstmis wordt gevierd door het kopen van en het geven van cadeaus, en door te genieten van luxe kerstdiners.

Wie heeft kerst bedacht? ›

In de Scandinavische talen heet Kerstmis tot op de dag van vandaag jul. In de Romeinse kalender viel de winterzonnewende op 25 december. De viering van Kerstmis op 25 december ontstond in de vierde eeuw in Rome. Het is onbekend wie dit precies voor het eerst heeft ingesteld en waarom.

Hoe en wanneer is de kerstman ontstaan? ›

De kerstman als een cadeaubrenger ontstond in de 19e eeuw in Amerika uit kerkelijke en folklore tradities. De katholieke heilige Sint Nicolaas en het kinderfeest dat hierbij gevierd werd, was samen met de Nederlanders naar Amerika gekomen.

Waarom vieren we kerstavond? ›

Op de avond van 24 december (kerstavond) kun je naar de kerstnachtdienst gaan om het Bijbelverhaal te horen en de geboorte van Jezus te vieren. De kerstnachtdienst wordt meestal druk bezocht.

Wat is de boodschap van kerst? ›

Kerstmis is de viering van de geboorte van Jezus Christus, de verlosser der mensheid. Deze geboorte markeert de menswording van God. Kerstmis is dus het feest van de incarnatie van God de Zoon. Als cultureel verschijnsel is Kerst de gekerstende versie van het Winterzonnewendefeest.

Welk geloof mag geen kerst vieren? ›

"Het idee dat Jezus de zoon van God is, is in strijd met de islam. Zijn geboorte dus ook", vertelt arabist Leo Kwarten. "Veel moslims vieren daarom geen Kerst." Harde cijfers zijn er niet, maar hij schat dat 30 tot 40 procent van de moslims toch iets doet: in de vorm van feestelijke verlichting of een boom.

Wat is de gedachte achter kerst? ›

Op 25 december vieren christenen de geboorte van Jezus. De naam Kerstmis komt van Christ-mis: de mis (viering) van Jezus Christus. Jezus kwam ruim 2000 jaar geleden ter wereld in een armoedige stal in het plaatsje Betlehem.

Waarom mag je geen vlees eten op kerstavond? ›

Omdat de katholieke Polen tijdens deze periode geen vlees eten, is het kerstmaal op 24 december ook vleesvrij. In plaats daarvan eten zij gefrituurde of gebakken karper, een vis die veel voorkomt in deze contreien.

Hoe heet de dag voor kerst? ›

Kerstavond is de avond van 24 december, de avond voor Kerstmis. In sommige landen, onder andere in Scandinavië, vindt de kerstviering in huiselijke kring vooral op die avond plaats.

Wat zijn de symbolen van Kerst? ›

De betekenis van kerstsymbolen
  • De kerstboom. De kerstboom kom je tegen in huis, op straat, in publieke gebouwen, in winkels. ...
  • Kerstkrans. De kerstkrans is een versiering voor zowel de advent als voor kerstmis. ...
  • Kerstster. Voor veel mensen staat de kerstster symbool voor Jezus Christus. ...
  • Kerstpiramide. ...
  • Hulsttak.

Wat is de betekenis van de kerstboom? ›

De kerstboom vindt zijn oorsprong waarschijnlijk bij de Germanen. Groene bomen en takken staan bij oude Germaanse stammen symbool voor vruchtbaarheid en goddelijkheid. Vooral de dennenboom valt op, omdat hij het hele jaar door groen blijft. De groene boom kondigt daarnaast ook de nieuwe lente aan.

Wat is belangrijk met kerst? ›

Kerst in de Bijbel betekent namelijk de geboorte van Jezus Christus. Christenen geloven dat God Zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde zond om de mensen te verlossen van hun zonden. Veel christenen gaan naar de kerstnachtdienst of kerstmis in de kerk rond de feestdagen.

Wie heeft er nooit honger op Kerstmis? ›

Wie heeft er met de kerst nooit honger? De kalkoen, want die is altijd gevuld. Waar gaat een sneeuwman dansen?

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated: 10/16/2023

Views: 6501

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.